جمعه 01 شهریور 1398

0-(3).jpg تعميرات اساسی (Major Overhaul) به دليل حجم بسيار بالاي عمليات تعميراتي جهت بازسازی و نوسازی قطعات توربين، ژنراتور و ساير تجهيزات و همچنين انجام عمليات متعدد ،تست بر روی قطعات توربين و ژنراتور و برای حصول اطمينان از سلامت آنها مطابق با دستورالعملهای شرکتهای سازنده از آن جهت که بتوان تمامی الزامات فوق را بطور همزمان و در کمترين زمان ممکن به انجام رسانيد حائز اهميت می باشد.

مجموع 72 واحد تست کارایی شامل 53 واحد گازی V94.2 و MGT30 و همچنین 19 واحد بخار + بویلر 165 تن بر ساعت تا پایان آبان ماه 1396 می باشد.