یکشنبه 05 اسفند 1397

نیروگاه گازی عسلویه شامل ۶ واحد ۱۵۷ مگاواتی (در شرایط ایزو) از نوع V94.2 توگا (تحت لیسانس زیمنس آلمان) می باشد. این نیروگاه در ۲۵ کیلومتری منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در مجاورت "روستای بستانو" در استان بوشهر احداث گردیده است. میزان متوسط ظرفیت تولید سالانهی برابر ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار مگاوات ساعت در سال اول بوده است. فاز اول نیروگاه شامل 6 واحد (157 MW) قابل تبدیل به سیکل ترکیبی و فاز دوم شامل واحدهای هفتم و هشتم و 4 واحد سیکل ترکیبی بخار و توسعه برای 8 واحد گازی است. ایستگاه 400 KV این نیروگاه از نوع 1.5 کلیدی و با 3 خط 400 KV ورودی و خروجی از طریق ایستگاه های پارس اخند ، فارس و جناح می باشد. اولین واحد این نیروگاه در آبان ماه 1386 و آخرین واحد آن نیز در آبان ماه 1387 سنکرون گردید. از فعالیتهای جاری این نیروگاه نیز، احداث فاز سیکل ترکیبی و نصب 3 واحد بخار میباشد.

گالری تصاویر

خدمت مرتبط