جمعه 01 شهریور 1398

نیروگاه نوشهر

نیروگاه گازی نوشهر در استان مازندران، شهرستان نوشهر، جاده کمربندی، جاده معدن، خیابان پرستو واقع شده است. این نیروگاه از نوع سیکل ساده و شامل 2 واحد گازی AEG-F5 (هر کدام 25 مگاوات) جمعا به ظرفیت 50 مگاوات می باشد.