جمعه 01 شهریور 1398

نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

نیروگاه گازی پارس جنوبی شامل 6 واحد V94.2 به همراه سیستمهای گازی و مشترکات (BOP)، واقع در بندر عسلویه، شمال شرقی فازهای 15 و 16 می باشد. این نیروگاه شامل 6 واحد به ظرفیت هر واحد 157 مگاوات و جمعا 1000 مگاوات در شرایط ISO و شامل 3 پست مجزا که به صورت GIS در نظر گرفته شده است. همچنین دارای دو دیزل ژنراتور جهت شرایط اضطراری می باشد. افزایش ظرفیت نیروگاه به 1500 مگاوات با تکمیل طرح سیکل ترکیبی قابل اجرا ست. وظایف نیروگاه: تامین برق فازهای 9، 10، 15، 16، 17، 18 20 ، 21 و همچنین تامین برق فازهای سایت کنگان، فروش برق مازاد نیروگاه به شبکه سراسری، تامین برق مورد نیاز منطقه ویژه، تامین برق پشتیبان فازهای 4 تا 8 و تامین برق تاسیسات میعانات گازی و آبگیر

گالری تصاویر