جمعه 01 شهریور 1398

نیروگاه فارس

نیروگاه گازی فارس (حافظ) در استان فارس، کیلومتر ۱۶جاده شیراز - فسا در مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس در زمینی به مساحت ۹۲ هکتار واقع است. ظرفیت تولید این نیروگاه ۹۷۲ مگاوات که شامل ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی در قالب قراردادB.O.T (ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری) می باشد. ساخت نیروگاه حافظ از مرداد ۱۳۸۸ آغاز شد. واحد اول در 19 اردیبهشت ماه 1391، واحد دوم در 25 همان ماه و به همین ترتیب آخرین واحد نیز در اول آذر ماه 1396 تحویل شبکه سراسری شد. این نیروگاه دوگانه‌ سوز و بر مبنای سوخت گاز طبیعی و نفت گاز (گازوئیل) طراحی شده‌ است (سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان گازوئیل است). گاز مصرفی آن از طریق خط لوله گاز سراسری تأمین می شود. یکی از خصوصیات این نیروگاه دارا بودن مشعل پریمیکس DLN)) در هر دو سوخت گاز و گازوئیل می باشد که باعث احتراق کامل و در پی آن کاهش گازهای آلاینده خروجی می گردد.

گالری تصاویر