يكشنبه 06 بهمن 1398

نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر

در تاریخ 23 اسفند ماه 1385 کلنگ عملیات اجرایی نیروگاه توسط وزیر محترم وقت نیرو بر زمین زده شد. نیروگاه سيكل تركيبي پره سر با ساختار BOT و ظرفیت 968 مگاوات در شرایطISO از دو بلوک (هر بلوک شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار) تشکیل شده است. این نیروگاه واقع در پره سر در 18 کیلومتری رضوان شهر می باشد. در راستای افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت با استفاده از تکنولوژی داخل کشور در قالب نیروگاه سیکل ترکیبی و با استفاده از توانمندی متخصصان و کارخانجات گروه مپنا و سایر کارخانجات داخل کشور احداث شده است. لازم به ذکر است، سهم بخش ساخت داخل کشور بیش از 93% می باشد. تاریخهای سنکرون واحد ها: GT11 شهریور 1390 - GT12 شهریور 1390 - GT 21 اسفند 1390 - GT22 تیر 1391 - ST1O شهریور 1392 - ST20 اسفند 1392

  • نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر
  • سال شروع پروژه: 1389
  • مدت زمان قرارداد: 20 سال
  • نوع قرارداد: Full O&M
  • تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: 2 بلوک سیکل ترکیبی

گالری تصاویر