چهارشنبه 24 مهر 1398

نیروگاه سیکل ترکیبی زواره

نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان 2 در جنوب استان اصفهان و در کیلومتر 10 جاده زواره به مشهد واقع شده است که شامل دو واحد گازي از نوع V 94.2 ورژن 5 (هر یک به ظرفیت 162 مگاوات( و یک واحد سیکل ترکیبی بخار با ظرفیت 160 مگاوات) مجموعا 484 مگاوات( در شرایط ایزو می باشد. ظرفیت پست نیروگاه 230 کیلو ولت می باشد که مهندسی و تامین و احداث آن در محدوده کاري پروژه بوده و بصورت EPC به پیمانکار واگذار گردیده است. کارفرما و سرمایه گذار پروژه شرکت پرشین فولاد و مشاور کارفرما شرکت مهندسی مشاور نیرو و پیمانکار کلید در دست پروژه، کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا و شرکت توسعه و احداث نیروگاههاي مپنا توسعه یک می باشد.

گالری تصاویر