جمعه 01 شهریور 1398

نیروگاه سنندج

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در کیلومتر ۷ جاده سنندج - سقز، در مجاورت روستای قلیان واقع شده است. شامل 2 بلوک سیکل ترکیبی (۴ واحد گازی ۱۵۹ مگاواتی و ۲ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی) جمعا به ظرفیت 987 مگاوات می باشد.