پنجشنبه 21 فروردین 1399

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

نیروگاه سيكل تركيبي آبادان با چهار واحد گازی به ظرفیت اسمی هر واحد 123/4 و دو واحد بخار 160 مگاواتي در مجموع 814 مگاوات برق تولید می کند. این نیروگاه در کیلومتر هشت جاده آبادان- ماهشهر واقع است. خروجی واحدهای گازی نیروگاه بر روی پست 230KV قرار دارد که عموما مصرف استان را تامین می کند و خروجی واحدهای بخار که بر روی پست 400KV قراردارد، عمدتا به خارج از استان منتقل می شود. این نیروگاه دارای سیستم خود راه انداز “Black Start” می باشد.

  • نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
  • سال شروع پروژه: 0
  • مدت زمان قرارداد: 1 سال
  • نوع قرارداد: O&M
  • تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: 2 بلوک سیکل ترکیبی