یکشنبه 05 اسفند 1397

نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی با سرمایه گذاري شرکت مپنا، در كيلومتر 15 جاده مشهد- قوچان احداث گردیده است. این نیروگاه شامل 6 واحد گازي درحال بهره برداري و سه واحد بخار در طرح توسعه می باشد که البته فاز گازي آن از سال 1385 با همکاري شرکت زیمنس آلمان شروع شده و در سال 1387 به بهره برداري رسیده است. مدل توربین گاز نیروگاه فردوسی v94.2 ساخت شرکت زیمنس قابلیت تولید 159 MW را در شرایط ISO (ارتفاع159 نصب هم سطح دریا، دماي محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی %60) دارا می باشد.

گالری تصاویر

خدمت مرتبط