جمعه 30 فروردین 1398

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در 45 کیلومتری شهر بصره (منطقه رمیله شمالی) کشور عراق و 100 کیلومتری ایستگاه مرزی شلمچه واقع شده است. شامل 6 واحد گازی جمعا به ظرفیت 680 مگاوات می باشد.