جمعه 01 شهریور 1398

غرب کارون

نیروگاه سیکل ترکیبی مرکزی غرب کارون (در ۵۰ کیلومتری جنوب‌غربی اهواز در جنوب میدان نفتی جفیر و در مجاورت طرح ان. جی. ال ۳۲۰۰، در حال احداث)، یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع سیکل ترکیبی (شامل 6 واحد گازی) با ظرفیت تولید 332 مگاوات است.