یکشنبه 05 اسفند 1397

0-(3).jpg تجارب حاصل از بهره برداری نيروگاه های مختلف، بکارگیری نيروی انسانی کارآزموده و فرهنگ سازمانی، اجرای کارها بر اساس متد و روشی که دستيابی به حداکثر آمادگی، راندمان و قابليت اطمينان را تضمین نماید، ماموریت اصلی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا می باشد. در متدولوژی به برخي از فاکتورهاي پايه ای همچون: محل استقرار نيروگاه و نوع بهره برداری آن درطی طول عمرش اشاره نشده است که پس از عقد قرارداد اين موارد بدون هيچگونه مشکلی در متدولوژی بهره برداری و نگهداری نيروگاه لحاظ و تعريف می گردد.

گزارش پروژه های بهره برداری سال 97

ردیف نام نیروگاه مالک نوع نیروگاه نوع قرارداد مدت زمان قرارداد ظرفیت نامی نیروگاه تعداد واحدهای بهره برداری تجاری شده نوع توربین گازی
1 فاز 1- نیروگاه رمیله عراق هلدینگ شامارا سیکل ترکیبی O&M 2 سال 1000 مگاوات از 3000 مگاوات 6 واحد گازی V94.2
2 غرب کارون شرکت تولید برق غرب کارون مپنا سیکل ترکیبی Full O&M 20 سال 463 مگاوات 6 واحد گازی V94.2
3 نیروگاه نوشهر شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی سیکل ساده Full O&M 1 سال 25 مگاوات 1 واحد گازی MGT30
4 نیروگاه بهشهر شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی سیکل ساده Full O&M 1 سال 25 مگاوات 1 واحد گازی MGT30
5 نیروگاه پرنیان شرکت گروه مپنا سیکل ساده Full O&M 1 سال 25 مگاوات 1 واحد گازی MGT30
6 نبروگاه سیکل ترکیبی آبادان شرکت تولید نیروی برق آبادان(توبا) سیکل ترکیبی O&M 1 سال 813/6 مگاوات 2 بلوک سیکل ترکیبی GE & SIEMENS

گزارش پروژه های بهره برداری سال 96

ردیف نام نیروگاه مالک نوع نیروگاه نوع قرارداد مدت زمان قرارداد ظرفیت نامی نیروگاه تعداد واحدهای بهره برداری تجاری شده نوع توربین گازی
1 نیروگاه جنوب اصفهان شرکت نیروگاه جنوب اصفهان سیکل ساده Full O&M 20 سال 954 مگاوات 6 واحد گازی V94.2
2 نیروگاه فردوسی شرکت گروه مپنا سیکل ساده O&M 20 سال 954 مگاوات 6 واحد گازی V94.2
3 نیروگاه عسلویه شرکت تولید برق عسلویه مپنا سیکل ساده Full O&M 20 سال 942 مگاوات 6 واحد گازی V94.2
4 نیروگاه فارس شرکت نیروگاه گازی فارس سیکل ساده Full O&M 20 سال 972 مگاوات 6 واحد گازی V94.2
5 نیروگاه پرند شرکت تولید برق پرند مپنا سیکل ترکیبی O&M 20 سال 1274 مگاوات 3 بلوک سیکل ترکیبی V94.2
6 نیروگاه متمرکز پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس سیکل ساده O&M 8 سال 954 مگاوات 6 واحد گازی V94.2
7 نیروگاه سیکل ترکیبی زواره شرکت پرشین فولاد سیکل ترکیبی Full O&M 6.5 سال 484 مگاوات 1 بلوک سیکل ترکیبی V94.2
8 نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه شرکت تولید برق گناوه مپنا سیکل ترکیبی Full O&M 20 سال 484 مگاوات 1 بلوک سیکل ترکیبی V94.2
9 نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو شرکت صنعتی و معدنی چادرملو سیکل ترکیبی O&M 6 سال 484 مگاوات 1 بلوک سیکل ترکیبی V94.2
10 نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر شرکت تولید برق پره سر مپنا سیکل ترکیبی Full O&M 20 سال 968 مگاوات 2 بلوک سیکل ترکیبی V94.2
11 نیروگاه حیدریه ی نجف (عراق) وزارت نیروی عراق سیکل ساده Full O&M 1 162 مگاوات 1 واحد گازی V94.2
12 نیروگاه بادی کهک شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا بادی Full O&M 20 سال 55 مگاوات 22 واحد بادی- Fl2500/104
13 کارخانه تولید همزمان آب و برق قشم شرکت تولید آب و برق قشم مپنا تولید همزمان آب و برق Full O&M 20 سال 50مگاوات  برق  و 18000 متر مکعب آب 25 مگاواتی و واحد MED MGT30
14 نیروگاه علی آباد کتول تولید نیروی آذرخش سیکل ساده O&M 5 سال 954 مگاوات 6 واحد گازی V94.2
15 نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان شرکت تولید برق خوزستان مپنا سیکل ترکیبی Full O&M 5 سال 484 مگاوات ا بلوک سیکل ترکیبی V94.2
16 نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان سیکل ترکیبی Full O&M 10 سال 492 مگاوات 3 بلوک سیکل ترکیبی V94.2
17 Iran LNG شرکت مایع سازی گاز ایران(ILC) سیکل ترکیبی O&M 2 سال 1130 MW 5 Gas Units+2 Steam Units V94.2
18 نیروگاه هرمز انرژی گستر غدیر اکسین سیکل ترکیبی O&M 1 سال 235 MW 1 واحد گازی+1 واحد بخار V94.2
19 نیروگاه نیشابور ساینا گستر پردیسان سیکل ترکیبی O&M 3 سال 1042 مگاوات 3 بلوک سیکل ترکیبی GE & SIEMENS
20 نیروگاه سنندج شرکت تولید برق سنندج مپنا سیکل ترکیبی O&M 1 سال 968 مگاوات 2 بلوک سیکل ترکیبی V94.2

سهم بازار

راه اندازی 26051 مگاوات ظرفیت نامی نصب شده کشور
33 %
سهم تولید شرکت از کل انرژی تولید شده در بار پیک 1397
20 %
سهم شرکت از بهره برداری ظرفیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ
30 %
سهم شرکت از بهره برداری ظرفیت کل کشور
16/6 %