جمعه 30 فروردین 1398

توضیحات :

0-(3).jpgشرکت  O&Mبا راه اندازی بيش از 130 واحد نيروگاه گازی و 20واحد بخار سيکل ترکيبی داخل کشور و 7 واحد گازی و 2 واحد بخار سيکل ترکيبی در کشورهاي سوريه و عراق مطابق با دستورالعملها و استانداردهای بين المللی، با داشتن تيم های مجرب و متخصص راه اندازی واحدهای گازی و بخاری، يكی از با تجربه ترين و توانمندترين شرکت ها در زمينه راه اندازی نيروگاه در کشور و منطقه می باشد و همواره در جهت ارتقاء کيفيت کار و افزايش بهره وری از طريق آموزشهای لازم براي پرسنل تلاش می نمايد. اين شرکت با توجه به اهميت زمانبندی در اجرای پروژه ها و با تکيه بر توانمندی و دانش تيم های اجرايی خود توانسته با تمرکز بر حفظ کيفيت انجام فعاليت ها، مدت زمان متوسط راهاندازی تا سنکرون هر واحد گازی و هر واحد بخار را به ترتيب به 45 روز و 110 روز کاهش دهد.
 
  • راه اندازی 4 واحد تولید آب شیرین به همراه 2 بویلر کارخانه تولید همزمان آب و برق قشم
  • راه اندازی 2 بویلر اصلی به همراه یک بویلر کمکی نیروگاه برق و بخار دماوند
  • راه اندازی 2 بویلر نیروگاه فجر ماهشهر
23608 مگاوات ظرفیت راه اندازی شده برای پروژه های داخل کشور و 1،454 مگاوات برای پروژه های خارج کشور می باشد.